Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı topluluk içre değeri olan , kudret, iktisat ve vesair davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tübaşöğretmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara gereğince insanların davranışlarında belli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Terbiye; kişinin davranışlarındaki evetşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek değişlemme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı gestaltlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Bireyin davranışında, kendi evetşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına yaraşır ) değişlemme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık gereğince;

· Terbiye bir prosestir.

· Terbiye sürecinde, kişinin davranışlarının mergup yönde değişlemtirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değişlemme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde kişinin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı tüm kültürler yürekin benzeridır. Lakinçların içeriği ve öğrenme yürekin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre gereğince değişlemebilir, fakat sürecin doğbeyı değişlemmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca biryoğun filozof ve terbiyeci, eğitimin ne başüstüneğuna dayalı farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen standart tanımı şudur: Terbiye, kişinin davranışlarında kendi evetşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış değişlemikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içre eğitime dayalı bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değişlemikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin ana taşlarıdır.

Terbiye, isim yürekin ömür boyu devam eden bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere yaraşır olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Terbiye sürecinin işlemletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri gibi mekânlarda maruz eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine gereğince sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim geçmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda evet da kurumlarda belli bir düşünce ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise bizatihi gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki birey bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir tertibat olarak ele aldatmaındığında ise eğitim sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Menşe; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel gibi fiziksel unsurlardır. Süreç; meslek içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, izin, sınav akıbetları gibi mergup davranış değişlemiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir