Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” veya “iş” anlamına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda patronaj ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek sinein kullanılmaya kellelandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri veya kiliselerde çeşitli meselelerle mesul olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi veya yetkili bir konumda bulunan herhangi bir kişhayırlı tarif etmek sinein kullanılmaya kellelandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseri hükümet, spor veya iş dünyası kabil resmi bir konumda bulunan kişgelecek veya kurumları tarif etmek sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, kelime resmi veya yetkili bir konumda bulunan herhangi bir kişhayırlı tarif etmek sinein kullanılmaya kellelamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir